Helsa til befolkningen er betinget av gener, oppvekstmiljø, utdanning, inntekt, kosthold, fysisk aktivitet, røyking og stress forbundet med jobb eller hjem. En ulik eksponering for disse faktorene over tid kan gi utslag i etniske forskjeller i helse.1 Internasjonalt har urfolk gjerne dårligere helse enn sin majoritetsbefolkning.2 Samene er anerkjent som et urfolk i Norge. Studier ...

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 23 • jun 2017
7. årgang
  • Kolesterolsenkende behandling
  • Diabetes
  • Overvekt hos barn og unge