Blokkering av interleukin-6 ved NSTEMI

| Ola Kleveland | 30. Nov 2018 kl. 11:13 |

Det er nå etablert at inflammasjon spiller en sentral rolle ved utvikling og destabilisering av aterosklerotisk hjertesykdom.1 CANTOS-studien som ble publisert i 2017, viste for første gang at anti-inflammatorisk behandling alene kan redusere fremtidige kardiovaskulære hendelser hos pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt, uten å påvirke andre etablerte risikofaktorer.2 Hjerteinfarkt er en alvorlig komplikasjon av koronarsykdom med ...

Inflammasjon spiller en viktig rolle i alle stadier av et akutt hjerteinfarkt og er essensielt for adekvat infarkttilheling. Mange forskjellige cytokiner og kjemokiner er involvert i inflammasjonsresponsen under og etter et hjerteinfarkt. Tegn på økt inflammasjon etter hjerteinfarkt har imidlertid vist seg å være assosiert med dårligere prognose og er således et potensielt mål for ...

Hjerteinfarkt og risiko for kreft

| Ludvig Balteskard Rinde | 5. Jul 2017 kl. 12:36 |

Hjerteinfarkt og kreft er de vanligste årsakene til sykelighet og død i verden.1,2 Til tross for at de deler flere viktige risikofaktorer som røyking,3 overvekt4,5 og lav fysisk aktivitet,6 finnes det få studier som har sett på sammenhengen mellom dem. To registerbaserte studier har tidligere vist at pasienter med hjerteinfarkt har en beskjeden 5-8 prosent ...

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 32 • juni 2019
9. Årgang
  • Lungekreftscreening
  • Pleuraempyem
  • Alvorlig astma