SAMMENDRAG Overfokus på arterosklerotisk sykdom i hjerte og hode gjør at pasienter med perifer arteriesykdom i beina (PAD) ikke får behandlingen de behøver. Erney Mattsson, overlege og professor ved institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU, vil ha fastlegene på banen. Kardiovaskulære sykdommer er den største sykdomsgruppen i Vesten. Og det er mye fokus på hjerne- ...

SGLT2-hemmere er en gruppe medikamenter til behandling av diabetes type 2, som reduserer blodsukkeret ved å øke utskillelsen av glukose i urinen. Det finnes en rekke ulike medikamenter i klassen, i Norge har vi dapagliflozin (siden 2013) og empagliflozin (siden 2015). Tall fra Reseptregisteret viser at det i 2016 var vel 14 000 pasienter som ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon