Den tyske gruppen for Hodgkin lymfom (German Hodgkin Study Group) har siden 80-tallet arrangert en verdensomspennende konferanse dedikert til studier av Hodgkin lymfom. Hodgkin lymfom er en undergruppe av maligne lymfomer, rammer gjerne ungdom og unge voksne og utgjør omtrent 15 % av tilfellene av maligne lymfomer i Norden. Symposiet finner sted i Køln og ...

Moderne behandling av Hodgkin lymfom (HL) innebærer kombinasjoner av kjemoterapi og strålebehandling og gir høye overlevelsesrater. En rekke randomiserte studier på pasienter med avanserte stadier viser at kombinasjonen med doxorubicin, vinblastin, bleomycin og dacarbacin (ABVD) gir helbredelsesrater på 70-80 %, på linje med andre mere kompliserte regimer. Et unntak utgjøres av regimet kalt eskalert BEACOPP, ...

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 32 • juni 2019
9. Årgang
  • Lungekreftscreening
  • Pleuraempyem
  • Alvorlig astma