Livmorhalskreft skyldes humant papillomavirus (HPV) og utvikles over mange år gjennom en serie av forstadier. HPV-smitte, celleforandringer og kreft kan forebygges ved hjelp av HPV-vaksine. Livmorhals-kreft kan også forebygges ved hjelp av screening med HPV-test og/eller celleprøve for å oppdage forstadier som kan behandles før utvikling av invasiv kreftsykdom. Screening i Norge Livmorhalsprogrammet har siden ...

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 23 • jun 2017
7. årgang
  • Kolesterolsenkende behandling
  • Diabetes
  • Overvekt hos barn og unge