Av Per Omvik, professor, Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssjukehus, Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen Fenomenet “White coat” blodtrykk – eller på norsk “hvit frakk” – eller “legeskrekk” blodtrykk har vært kjent så lenge man har kunnet måle blodtrykk. Allerede Scipione Riva-Rocci, som oppfant blodtrykksmåleapparatet i 1896, understreket at blodtrykksmåling måtte foregå under strengt standardiserte betingelser, deriblant ...

Av Per Lund-Johansen, professor, dr.med., Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen I en fersk oversiktsartikkel i Nature Medicine fremheves det at de mekanismer som forårsaker  essensiell hypertensjon fortsatt er uklare.1 Her vil jeg diskutere kort de basale hemodynamiske mekanismene bak det forhøyede blodtrykket, og hvordan de forskjellige klassene av antihypertensiva påvirker den sentrale hemodynamikken. For ...

Av Stenehjem Aud- E., avdelingsleder, ph.d, Nyremedisinsk avdeling, OUS Ullevål, Oslo Ingrid Os, professor, dr.med., Nyremedisinsk avdeling, OUS Ullevål, Oslo Ambulatorisk blodtrykksmåling (ABTM) er et nyttig redskap i vurderingen av blodtrykkspasienter. Det er mange fordeler ved ABTM. Mange målinger utføres utenfor sykehus/legekontor, gjennom hele døgnet mens pasienten er i vanlig aktivitet, også om natten mens ...

Av Fadl Mohamed Fadl Elmula, MD, Kardiolog,  universitetsstipendiat, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus, Ullevål Hypertensjon er den ledende risikofaktoren for kardiovaskulære og cerebrovaskulære sykdommer og dødelighet i verden.1 Røttene til hypertensjon i voksen alder går tilbake til barndommen. Faktisk har barndommens blodtrykk vist seg å kunne spores inn i voksenlivet. Det vil si, barn med forhøyet ...

Av Ulla Dorte Mathisen, overlege, ph.d., nyremedisinsk seksjon, Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset i Nord Norge Høyt blodtrykk og nyrefunksjon er uløselig knyttet til hverandre, og at hypertensjon medfører økt risiko for terminal nyresykdom er fastslått i flere store befolkningsstudier.1,2 Omvendt vil kronisk nyresykdom som regel medføre stigning i blodtrykket og ikke sjeldent en behandlingsresistent hypertensjon. Men ...

Av Atle Fretheim, forskningsleder, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Det er ingen uenighet om at høyt blodtrykk utgjør en risikofaktor for både hjerneslag og koronar hjertesykdom. At risikoen for hjerte- og karsykdom kan senkes med blodtrykksmedisiner er det også bred enighet om. Men hvilke blodtrykksmedisiner som er de mest effektive er fremdeles omdiskutert. Da Helsedirektoratet skulle ...

Av Randi Selmer, seniorforsker, ph.d., Avdeling for legemiddelepidemiologi, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Hege Salvesen Blix, professor, ph.d., Avdeling for legemiddelepidemiologi, Nasjonalt folkehelseinstitutt Knud Landmark, professor, dr.med., Avdeling for farmakologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo Åsmund Reikvam, professor emeritus, dr.med. Avdeling for farmakologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo  Hypertensjon er en viktig risikofaktor for ...

Av Torbjørn Wisløff, senior statistiker, helseøkonom, Kunnsakpssenteret I 2011 passerte antall brukere av antihypertensiva i Norge 800.000, og i noen aldersgrupper er så mange som halvparten av befolkningen brukere av antihypertensiva.1 Årlig omsetning av antihypertensiva ligger godt i overkant av én milliard kroner i Norge, selv om alle medikamentene har gått av patent og dermed ...

Av Harald Edvard Mølmen Hansen, MD, ph.d, Norges Tekniske-Naturvitenskapelige Universitet, Det Medisinske Fakultet, Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk, Trondheim Fysisk aktivitet er anbefalt som et effektivt tiltak for forebygging og behandling ved alle nivåer av hypertensjon.1 Det er velkjent at fysisk aktivitet reduserer blodtrykket både hos normotensive og hypertensive, men mest hos hypertensive personer.2 Utholdenhetstrening er ...

Av Anne Cecilie K. Larstorp, lege, ph.d., Indremedisinsk forskningslaboratorium, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus Isolert systolisk hypertensjon er den vanligste formen for hypertensjon hos eldre ≥65 år, og er forbundet med økt risiko for kardiovaskulær sykdom og død sammenliknet med kombinert systolisk-diastolisk hypertensjon og isolert diastolisk hypertensjon.1-3 Inntil 60-75% av eldre ≥65 år med hypertensjon har ...

#Siste magasin

Fastleger

Nr. 32 • oktober 2019
9. Årgang
  • Lavkarbokosthold
  • Diabetes type 2
  • Pasientperspektiver