Hofteprotesekirurgi er en av de mest vellykkede medisinske og kirurgiske behandlingene.1 Årlig gjennomgår over 7000 personer denne operasjonen i Norge, som oftest for idiopatisk coxartrose (Nasjonalt proteseregister). Nattlige smerter er en av hovedindikasjonene for operasjon.2 Over 80 prosent av pasientene som venter på operasjon våkner opp om natten på grunn av smerter.3 Reduksjon av smertene ...

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 32 • juni 2019
9. Årgang
  • Lungekreftscreening
  • Pleuraempyem
  • Alvorlig astma