Fekal mikrobiota ved pediatrisk IBD

Gastroenterologi | Christine Olbjørn, | 25. Mar 2019 kl. 12:25 |

Patogenesen ved inflammatorisk tarmsykdom (IBD) som Crohns sykdom (CD) og ulcerøs kolitt (UC) er ikke fullstendig kartlagt, men sykdommen antas å oppstå hos genetisk utsatte på bakgrunn av et overaktivt immunsystem mot mikrobielt tarminnhold.1  Tarmens mikrobiota har også vist seg å ha betydning ved andre gastrointestinale sykdommer, slik som irritabel tarm-syndrom (IBS), med en ubalanse ...

De fleste pasienter med inflammatorisk tarmsykdom (IBD) er unge ved diagnosetidspunktet, med høyeste insidenstopp for Crohns sykdom (CD) (15 – 25 år) og ulcerøs kolitt (UC) (25 – 35 år), sammenfallende med kvinners mest fruktbare periode. Det er ikke holdepunkter for at kvinner og menn med IBD har nedsatt fertilitet, og de aller fleste gravide ...

Patogenesen ved inflammatorisk tarmsykdom (IBD) forklares vanligvis med at genetisk disponerte individer reagerer på faktorer i miljøet som normalt tolereres. Den genetiske predisposisjonen knyttes i stor grad til gener relatert til et medfødt og ervervet immunforsvar. En karakterisering av den komplekse inflammatoriske responsen i en syk tarm er derfor et viktig steg for å forstå ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus