Immunsystemet er kroppens mest avanserte organ. Det må det også være for å kunne håndtere millioner av fremmedstoffer som vi blir eksponert for hver dag –gjennom mat og drikke, luften vi puster inn og gjenstander som vi kommer i berøring med.  De fleste infeksjoner entrer kroppen gjennom øvre luftveier (munn/nese), som er beskyttet av et ...

På verdensbasis smittes mellom 3-5 millioner mennesker av influensa hvert år. Mellom 300 000-600 000 dør av infeksjonen de pådrar seg.1 Vaksinering mot influensa er den mest effektive måten å forebygge smitte på. Helsedirektoratet gikk i 2017 ut med bekymringsmelding om den lave vaksinasjonsraten blant norsk helsepersonell. Så få som 12 % av helsearbeidere tar ...

Vaksiner mot den neste influensapandemien

Infeksjon/Vaksinasjon | Gunnveig Grødeland | 31. Aug 2018 kl. 1:05 |

Det er behov for nye vaksineformater som raskt kan produseres for å beskytte mot pandemisk influensa. Vi har utviklet en DNA-vaksine hvor hemagglutinin målstyres mot antigenpresenterende celler for økt effekt og har vist at slik vaksinering kan gi nøytraliserende antistoff mot influensa allerede etter én DNA-vaksinering i større dyr. Dagens influensavaksiner består av tre ulike ...

Influensaviruset er under konstant endring for å unngå nøytraliserende beskyttelse på grunn av tidligere viruseksponeringer. De konvensjonelle influensavaksinene gir en effektiv beskyttelse mot virusvariantene inkludert i vaksinen. Dette kan gi økt seleksjonspress for endring av influensaviruset. Hvordan kan vi få en vaksine som også kan gjenkjenne eventuelle nye og ukjente varianter av influensaviruset? Influensaviruset endrer ...

Influensa – alltid relevant

Infeksjon/Vaksinasjon | Steffen A. Slettevoll | 1. mai 2018 kl. 3:34 |

Influensavirus er en stor byrde for folkehelsen i verden og er årsaken til 250 – 500 000 dødsfall årlig. Influensa spres vanligvis gjennom dråpe- og kontaktsmitte og har en inkubasjonstid på én til fire dager. Vanlige symptomer på ukomplisert influensa har ofte lav prediksjonsverdi, spesielt hos yngre barn og eldre, og fravær av influensasymptomer utelukker ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus