Utviklingen innen helseteknologi skjøt for alvor fart på slutten av 1960-tallet. Dette har preget utviklingen innen kardiologisk sykepleie, og arbeidsoppgavene ble mye mer selvstendige enn tidligere. På 1960-tallet var det en økende forekomst av hjerteinfarkt, og dødeligheten var høy sammenlignet med i dag.1 På samme tid ble det utviklet nye medikamenter, overvåkingsutstyr og behandlingsmetoder, som ...

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 31 • juni 2019
9. Årgang
  • Familiær hyperkolesterolemi
  • Type 2-diabetes
  • Aortastenose