SAMMENDRAG Kjempecellearteritt (GCA) er den vanligste av de systemiske vaskulittsykdommene hos voksne. Sykdommmen er fortsatt ufullstendig forstått. Den mest kjente uttrykksformen av GCA er temporalisarteritt, men GCA er mer enn temporalisarteritt. GCA gir varig skade hos mange pasienter og selve behandlingen er ofte årsak til dette. Behandlingsalternativene er begrensede, men økende kunnskap kan gi rom ...

Kjempecellearteritt (GCA) er den vanligste systemiske vaskulitten, og affiserer både store og mellomstore kar. Tidligere studier som bruker ultralyd til å undersøke pasienter med GCA, har funnet at insidensen av storkarsvaskulitt er på mellom 30 og 55 %.1,2 EULARs retningslinjer fra 2018 anbefaler ultralyd som den primære bildemodaliteten hos pasienter med mistanke om GCA som ...

Etiologien til kjempecellearteritt (GCA) er ukjent. Genetiske forhold spiller inn, men det har også vært spekulert i om ytre forhold som breddegrad, årstider, soleksponering, infeksjoner og røyking har betydning for sykdomsutvikling. Ved journalgjennomgang for perioden 1972 – 2012 har overlege Lene Brekke ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus sammen med medarbeidere ved Haukeland Universitetssykehus samlet en stor ...

EULAR 2018 i Amsterdam mottok drøyt 5 060 abstrakter til vurdering, og av disse ble 2 256 presentert som poster og 370 presentert muntlig. Jf. søk i EULAR-appen var kjempecellearteritt (”giant cell arteritis”, GCA) med i overskriften til 36 av de aksepterte abstraktene. Jeg og mine medforfattere var ansvarlige for 3 av disse: • THU0451: ...

Kjempecellearteritt (GCA) er den vanligste systemiske vaskulittsykdommen i den voksne befolkningen. GCA forekommer hyppigst i Skandinavia og Nord-Europa for øvrig, hvor insidensen har vært rapportert å være over 30 tilfeller per 100 000 befolkning ≥50 år. Sykdommen angriper flere kvinner enn menn, og få tilfeller diagnostiseres hos personer under 50 år, mens insidensen deretter øker ...

Kjempecellearteritt (GCA) er den hyppigste av de systemiske vaskulittene. Forekomsten er høyest i befolkningsgrupper med skandinavisk opprinnelse. Det finnes ikke retningslinjer for bruk av billeddiagnostiske metoder ved GCA. I 2016 ble en gruppe av eksperter innen billeddiagnostikk ved GCA og Takayasu arteritt bedt av EULAR om å utarbeide de første Europeiske retningslinjer for bruk av ...

Mortalitet ved kjempecellearteritt

Revmatologi | Lene K. Brekke | 9. mai 2017 kl. 12:58 |

Kjempecellearteritt (GCA) er den vanligste systemiske vaskulittsykdommen i den voksne befolkningen. Det er rapportert høyest insidens i befolkninger av skandinavisk opprinnelse, men etiologien er ikke fullstendig kartlagt. Sykdommen angriper oftere kvinner enn menn, og insidensen øker med alderen og har en “peak” for debut mellom 70 og 80 år. Biopsi av temporalisarterien (TAB) anses fortsatt ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon