I denne MEDtalk forteller professor Kerry Rogers, ved The Ohio State University, om ALLIANCE-studien. I denne fase III studien gis ibrutinib som monoterapi eller kombinert med rituximab sammenlignet med bendamustin + rituximab. Studien viser signifikant forbedret progression-free survival (PFS) sammenlignet med bendamustine + rituximab som 1.linje behandling til eldre pasienter (>65 år) med ...

I denne MEDtalk forteller professor Kerry Rogers, The Ohio State University, om to studier med ibrutinib som viser at kjemoterapi-fritt regime bør være standard behandling til alle pasienter. I den første gis ibrutinib som monoterapi eller kombinert med rituximab. Begge viser signifikant forbedret progression-free survival (PFS) sammenlignet med bendamustine + rituximab som 1.linje behandling til ...

Fosfoflow innen KLL

Onkologi /hematologi | Sigrid S. Skånland, | 6. Nov 2018 kl. 12:27 |

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) kjennetegnes av stor biologisk og klinisk heterogenitet. Mens omkring 30 % av pasientene har en indolent sykdom og aldri blir behandlingstrengende, vil omkring 10 % av pasientene ha en aggressiv sykdom og dø i løpet av 1-3 år etter diagnose.1  Hvordan kan vi forstå de underliggende mekanismene for denne variasjonen og ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus