Det er i år 50 år siden N.G. Kock beskrev den kontinente ileostomien som et alternativ til konvensjonell ileostomi, etter proktokolektomi for familiær polypose og ulcerøs kolitt. Målet var å fjerne behovet for eksternt ileostomiforband og forbedre pasientenes livskvalitet med en ileostomi kontinent for gass og avføring. I 1969 publiserte han resultatene fra de fem ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon