Robert C. Atkins publiserte bestselgerboken «Dr. Atkin’s Diet Revolution» i 1972, og siden da har såkalt lavkarbo-kost vært populært, særlig for vektreduksjon. Etter Atkins’ definisjon er mindre enn 20 gram karbohydrater tillatt i den tidlige fasen av dietten. Dette fører typisk til et høyt inntak av mettet fett, som er betydelig høyere enn myndighetenes anbefalinger ...

Leveren spiller en betydelig rolle i lipidmetabolismen og består av omtrent 80 prosent hepatocytter. Hepatocytter syntetiserer og sekrerer blant annet lipoproteiner, som muliggjør transporten av kolesterol og triglyserider i blodet. Lipoproteiner inndeles vanligvis i kylomikroner, VLDL (very low density lipoprotein), LDL (low density lipoprotein), IDL (intermediate denstiy lipoprotein) og HDL (high density lipoprotein). Hver lipoproteinpartikkel ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus