Robert C. Atkins publiserte bestselgerboken «Dr. Atkin’s Diet Revolution» i 1972, og siden da har såkalt lavkarbo-kost vært populært, særlig for vektreduksjon. Etter Atkins’ definisjon er mindre enn 20 gram karbohydrater tillatt i den tidlige fasen av dietten. Dette fører typisk til et høyt inntak av mettet fett, som er betydelig høyere enn myndighetenes anbefalinger ...

Leveren spiller en betydelig rolle i lipidmetabolismen og består av omtrent 80 prosent hepatocytter. Hepatocytter syntetiserer og sekrerer blant annet lipoproteiner, som muliggjør transporten av kolesterol og triglyserider i blodet. Lipoproteiner inndeles vanligvis i kylomikroner, VLDL (very low density lipoprotein), LDL (low density lipoprotein), IDL (intermediate denstiy lipoprotein) og HDL (high density lipoprotein). Hver lipoproteinpartikkel ...

#Siste magasin

Fastleger

Nr. 32 • oktober 2019
9. Årgang
  • Lavkarbokosthold
  • Diabetes type 2
  • Pasientperspektiver