På verdensbasis er depresjon en av de viktigste årsakene til helsetap,1 og depresjon og angst er de mest vanlige psykiske plagene i den norske befolkningen.2 I den internasjonale forskningslitteraturen finnes det nå et betydelig antall befolkningsstudier som gir støtte til at fysisk aktivitet har sammenheng med utvikling av depresjon3 og angst.4 Trening som behandlingsmetode er ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus