Allergisk kontakteksem og mulige biomarkører

Dermatologi | Teresa Løvold Berents | 6. des 2018 kl. 10:16 |

I europeisk sammenheng har fokuset på arbeidsrelaterte sykdommer i huden vært økende. Norges Forskningsråd inviterte forfatterne i 2012 til å delta i en multinasjonal arbeidsgruppe hvis mål var å lage en strukturert oppdatering av eksisterende kunnskap, for å peke ut nye fokusområder. Denne «aksjonen» hadde betegnelsen COST (Cooperation in Science and Technology) Action TD1206 StanDerm ...

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 32 • juni 2019
9. Årgang
  • Lungekreftscreening
  • Pleuraempyem
  • Alvorlig astma