Allergisk kontakteksem og mulige biomarkører

Dermatologi | Teresa Løvold Berents | 6. des 2018 kl. 10:16 |

I europeisk sammenheng har fokuset på arbeidsrelaterte sykdommer i huden vært økende. Norges Forskningsråd inviterte forfatterne i 2012 til å delta i en multinasjonal arbeidsgruppe hvis mål var å lage en strukturert oppdatering av eksisterende kunnskap, for å peke ut nye fokusområder. Denne «aksjonen» hadde betegnelsen COST (Cooperation in Science and Technology) Action TD1206 StanDerm ...

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 23 • jun 2017
7. årgang
  • Kolesterolsenkende behandling
  • Diabetes
  • Overvekt hos barn og unge