Kontrastforsterket ultralyd («contrast-enhanced ultrasound» eller CEUS) har blitt et viktig diagnostisk verktøy for deteksjon og karakterisering av flere tilstander. Her kombineres konvensjonell ultralyd med et intravenøst kontrastmiddel bestående av små gassfylte mikrobobler som er på størrelse med erytrocytter. Denne størrelsen gjør at mikroboblene er små nok til å passere kapillærer, men også så store at ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus