Korsryggsmerter utgjør et betydelig helseproblem i dagens samfunn, og det er viktig å undersøke mulige risikofaktorer. En statistisk sammenheng mellom diabetes og korsryggsmerter er funnet i befolkningsstudier.1,2 Noen studier har også antydet en sammenheng mellom økt blodsukker og korsryggsmerter.3,4 Dyremodeller har antydet en sammenheng mellom type 2 diabetes og strukturelle forandringer i virvelsøylen,5 og mellom ...

Tidligere studier har vist at overvekt og fedme gir økt risiko for kroniske korsryggsmerter. I de fleste epidemiologiske studier om dette temaet er BMI (kroppsmasseindeks) brukt som mål for kroppsstørrelsen.1,2  Det er tidligere ikke vist hvordan sammenhengen mellom kroppsstørrelsen og korsryggsmertene avhenger av hvilket kroppsmål som blir brukt. Slike sammenligninger er derimot utført i flere ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus