SAMMENDRAG Korsryggsmerter er et helseproblem. Risikofaktorer bør undersøkes. Det ser ut til å være en statistisk sammenheng mellom diabetes og korsryggsmerter. Studien undersøker diabetes som en mulig risikofaktor for kroniske korsryggsmerter ved bruk av data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), og viser at menn med diabetes kan ha økt risiko for kroniske korsryggsmerter. Flere andre ...

Tidligere studier har vist at overvekt og fedme gir økt risiko for kroniske korsryggsmerter. I de fleste epidemiologiske studier om dette temaet er BMI (kroppsmasseindeks) brukt som mål for kroppsstørrelsen.1,2  Det er tidligere ikke vist hvordan sammenhengen mellom kroppsstørrelsen og korsryggsmertene avhenger av hvilket kroppsmål som blir brukt. Slike sammenligninger er derimot utført i flere ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon