SAMMENFATNING NordScreen er en pilotmodell for internasjonal sammenligning av kreftscreening. Den inneholder allerede flere indikatorer for screening for livmorhalskreft fra Norge, Finland, Island, Sverige og Danmark. De nordiske landene har vært pionerer innen screening av livmorhalskreft med befolkningsbaserte screeningprogrammer. Livmorhalskreft er globalt den fjerde vanligste kreften blant kvinner, med anslagsvis 570 000 tilfeller og 310 000 dødsfall i 2018.1Livmorhalskreft ...

SAMMENDRAG En ny studie viser at norske leger anbefaler kreftscreening oftere enn det retningslinjene skulle tilsi. Hvorvidt en lege vil anbefale en pasient å la seg screene for kreft er imidlertid avhengig av mange forhold: ikke bare retningslinjer, men også egne vurderinger av evidensen, diskusjoner i fagmiljøet, kostnader og pasientens preferanser. Trolig spiller enda flere ...

Primær skleroserende kolangitt (PSC) er en kronisk progredierende kolestatisk sykdom karakterisert ved fibrotiske strikturer i galleveiene.1,2 PSC er forbundet med høy livstidsrisiko for utvikling av gastrointestinal cancer. Risikoen for utvikling av cholangiocarcinom (CCA) dominerer, men økt forekomst av galleblærecarcinom (GBC), hepatocellulært carcinom (HCC) og kolorektal kreft (CRC) er også tilstede.3-8 Kreftutvikling er en viktig årsak ...

Primær skleroserende kolangitt (PSC) er en kronisk progredierende kolestatisk sykdom karakterisert ved fibrotiske strikturer i galleveiene.1,2 PSC er forbundet med høy livstidsrisiko for utvikling av gastrointestinal cancer. Risikoen for utvikling av cholangiocarcinom (CCA) dominerer, men økt forekomst av galleblærecarcinom (GBC), hepatocellulært carcinom (HCC) og kolorektal kreft (CRC) er også tilstede.3-8 Kreftutvikling er en viktig årsak ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon