Khat-tygging øker risikoen for utvikling av kronisk leversykdom

| Stian Magnus Staurung Orlien | 7. Nov 2018 kl. 2:09 |

Kronisk leversykdom er et økende helseproblem i Afrika sør for Sahara og tilskrives høy forekomst av hepatitt B-virus, alkoholmisbruk og hepatitt C-virus.1 Ut ifra en forskningsgruppe ved Regional kompetansetjeneste for import og tropesykdommer ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, har vi studert kronisk leversykdom i Øst-Etiopia og funnet at kronisk hepatitt B var hyppig forekommende, mens kun ...

Khat-tygging øker risikoen for utvikling av kronisk leversykdom

| Stian Magnus Staurung Orlien | 31. Aug 2018 kl. 12:07 |

Siden 2005 har et økende antall kasuistikker fra Europa,1 USA,2 Afrika3 og Australia4 beskrevet akutt og kronisk leversykdom forbundet med bruk av khat (Catha edulis). I tillegg har flere dyreforsøk vist at khat er hepatotoksisk.5 Allikevel har sammenhengen mellom khat og leversykdom hos mennesker til nå ikke blitt undersøkt med et adekvat studiedesign. Khat (Catha ...

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 31 • juni 2019
9. Årgang
  • Familiær hyperkolesterolemi
  • Type 2-diabetes
  • Aortastenose