Kronisk pankreatitt vil typisk presentere seg klinisk i form av magesmerter, underernæring og i noen tilfeller diabetes. Pasienter som rammes rapporterer ofte dårlig livskvalitet. Vanlige risikofaktorer er alkoholoverforbruk og gallestein.  Bildediagnostikk har en sentral rolle i utredningen av kronisk pankreatitt, og nyere bildemetoder kan gi nyttig informasjon om sykdommen i en tidlig fase. En internasjonal ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus