Kronisk pankreatitt vil typisk presentere seg klinisk i form av magesmerter, underernæring og i noen tilfeller diabetes. Pasienter som rammes rapporterer ofte dårlig livskvalitet. Vanlige risikofaktorer er alkoholoverforbruk og gallestein.  Bildediagnostikk har en sentral rolle i utredningen av kronisk pankreatitt, og nyere bildemetoder kan gi nyttig informasjon om sykdommen i en tidlig fase. En internasjonal ...

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 32 • juni 2019
9. Årgang
  • Lungekreftscreening
  • Pleuraempyem
  • Alvorlig astma