Kronisk pankreatitt vil typisk presentere seg klinisk i form av magesmerter, underernæring og i noen tilfeller diabetes. Pasienter som rammes rapporterer ofte dårlig livskvalitet. Vanlige risikofaktorer er alkoholoverforbruk og gallestein.  Bildediagnostikk har en sentral rolle i utredningen av kronisk pankreatitt, og nyere bildemetoder kan gi nyttig informasjon om sykdommen i en tidlig fase. En internasjonal ...

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 23 • jun 2017
7. årgang
  • Kolesterolsenkende behandling
  • Diabetes
  • Overvekt hos barn og unge