Pasienter med kronisk utmattelsessyndrom og myalgisk encefalopati (CFS/ME) rapporterer en rekke symptomer. For å tilfredsstille Canada-kriteriene,1 som er et av de to diagnosekriteriene som anbefales brukt av Helsedirektoratet,2 kreves det betydelig redusert funksjon når man sammenlikner pasientens liv før og etter sykdomsstart. Symptomene skal være nyoppståtte (ikke livslange) og må ha vært til stede i ...

Kronisk utmattelsessyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME) er en sykdom kjennetegnet av en rekke symptomer og et endret funksjonsnivå. For å få diagnosen må pasienten tilfredsstille visse diagnostiske kriterier, og noen aspekter må være tilstede før diagnosen kan settes. Det gjelder blant annet vedvarende utmattelse i minst seks måneder, ikke-forfriskende søvn og at tilstanden skal være relativt nyoppstått, ...

#Siste magasin

Fastleger

Nr. 32 • oktober 2019
9. Årgang
  • Lavkarbokosthold
  • Diabetes type 2
  • Pasientperspektiver