Det har skjedd store endringer i forståelse av patogenese og utvikling av effektiv behandling ved kronisk kuldeagglutininsykdom (CAD) i løpet av de siste årene. For 15 år siden hadde man ikke noen effektiv behandling, men økende innsikt i patogenetiske forhold og gjennomføring av prospektive studier har ført til at vi nå har flere gode behandlingsalternativ ...

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 23 • jun 2017
7. årgang
  • Kolesterolsenkende behandling
  • Diabetes
  • Overvekt hos barn og unge