Det har skjedd store endringer i forståelse av patogenese og utvikling av effektiv behandling ved kronisk kuldeagglutininsykdom (CAD) i løpet av de siste årene. For 15 år siden hadde man ikke noen effektiv behandling, men økende innsikt i patogenetiske forhold og gjennomføring av prospektive studier har ført til at vi nå har flere gode behandlingsalternativ ...

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 32 • juni 2019
9. Årgang
  • Lungekreftscreening
  • Pleuraempyem
  • Alvorlig astma