Av Valdemar Grill, professor, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU, Trondheim og St. Olavs Hospital, Trondheim Latent Autoimmune Diabetes in the Adult kjennes oftest gjennom forkortelsen LADA. Denne formen for diabetes ble først anerkjent i slutten av 80-årene da målinger av sirkulerende antistoff mot beta-celle-assosierte antigener begynte å brukes i epidemiologiske befolkningsstudier. Det viste ...

#Siste magasin

Fastleger

Nr. 32 • oktober 2019
9. Årgang
  • Lavkarbokosthold
  • Diabetes type 2
  • Pasientperspektiver