Leverkirurgi har tradisjonelt blitt utført åpent, men takket være forbedret kirurgisk utsyr og økt erfaring med laparoskopi blant kirurgene utføres en økende andel av leverreseksjoner nå laparoskopisk.1-3 De anterolaterale segmentene (2, 3, 4b, 5 og 6) regnes som de klassiske ”laparoskopiske leversegmenter”, og laparoskopi ble anbefalt for reseksjoner i disse segmentene allerede i den første ...

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 32 • juni 2019
9. Årgang
  • Lungekreftscreening
  • Pleuraempyem
  • Alvorlig astma