Leverkirurgi har tradisjonelt blitt utført åpent, men takket være forbedret kirurgisk utsyr og økt erfaring med laparoskopi blant kirurgene utføres en økende andel av leverreseksjoner nå laparoskopisk.1-3 De anterolaterale segmentene (2, 3, 4b, 5 og 6) regnes som de klassiske ”laparoskopiske leversegmenter”, og laparoskopi ble anbefalt for reseksjoner i disse segmentene allerede i den første ...

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 23 • jun 2017
7. årgang
  • Kolesterolsenkende behandling
  • Diabetes
  • Overvekt hos barn og unge