Legemidler med virkning på IL-20 cytokin-familien

Dermatologi | Tue Wenzel Kragstrup | 7. Jun 2019 kl. 10:31 |

IL-20 cytokin-familien har blitt kjent i immunologiske kretser i Danmark, ikke minst på grunn av at de store legemiddelselskapene Novo Nordisk og Leo Pharma har – eller har hatt – legemidler i pipeline med virkning på henholdsvis IL-20-cytokin og IL-22-reseptor. IL-20 cytokin-familien består av cytokinene IL-19, IL-20, IL-22, IL-24 og IL-26. Cytokinene er meget promiskuøse ...

Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler (Nokbil) begynte som et prosjekt i 2011. Utgangspunktet var bestillingen av et forslag til et kvalitetsregister i oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til rikshelseforetakene i 2010. Tanken var at et slikt register ville kunne redegjøre for forskrivningspraksis, sikkerhet, kostnad og nytte ved bruken av biologiske legemidler i behandlingen av ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus