Av Gisle Langslet, overlege, Lipidklinikken, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet I 2000 og 2003 kom Statens legemiddelverk med terapianbefalinger for behandling av hyperlipidemi.1 Amerikanske retningslinjer som har hatt en viss gjennomslagskraft i Norge ble utgitt i 2001 med en tilleggsanbefaling i 2004.2,3 I 2003, med revisjon i 2007, kom det europeiske retningslinjer for forebygging av kardiovaskulær sykdom ...

#Siste magasin

Fastleger

Nr. 32 • oktober 2019
9. Årgang
  • Lavkarbokosthold
  • Diabetes type 2
  • Pasientperspektiver