Livmorhalskreft er den nest hyppigste canceren hos kvinner over hele verden. I 2017 fikk 316 kvinner diagnose livmorhalskreft i Norge.1 Selv om de fleste pasientene i tidlig stadium kan kureres, vil likevel omtrent 15-20 % av disse oppleve tilbakefall. Av de som får primærbehandling med stråle/kjemoterapi, og dermed har lokalavansert sykdom, vil opptil 60-70 % ...

Infeksjon med humant papillomavirus (HPV) forårsaker livmorhalskreft. Over 80 % av de som er diagnostisert bor i lav- og mellominntektsland.1 Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler vaksinasjon som et folkehelsetiltak mot livmorhalskreft.2 Kommunikasjonsstrategier kan påvirke holdninger til vaksinasjon og er en sentral del av arbeidet for å imøtegå blant annet vaksineskepsis.2,3  Mål Målet vårt har vært å ...

Livmorhalskreft skyldes humant papillomavirus (HPV) og utvikles gjennom en serie av forstadier. Det tar vanligvis minst 10-15 år fra HPV-smitte til utvikling av livmorhalskreft. Noen kvinner har celleforandringer i 20-30 år før påvisning av kreft. Livmorhalskreft kan forebygges ved hjelp av HPV-vaksine og screening med HPV-test og/eller celleprøve. Ved å oppdage og behandle forstadier kan ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus