Tecentriq (atezolizumab) øker overlevelsen for pasienter med ikke-småcellet lungekreft. Dette viser studien IMpower110, som ble presentert under den europeiske kreftkongressen ESMO 2019.  Overlege Jens Benn Sørensen var til stede under presentasjonen av IMpower110-studien i Barcelona: – Det er meget positive resultater. Forskerne viser at pasienter med ikke-småcellet lungekreft, som er karakterisert ved en høy PD-L1-ekspresjon, ...

Over hele verden er røyking hovedårsaken til lungekreft. Det er også påvist at gener påvirker risikoen for å utvikle lungekreft. Noen slike funn kommer fra familie- eller tvillingstudier der det er målt hvor stor del av den varierende risikoen for å få lungekreft som kan forklares av genetiske forskjeller mellom mennesker. Det er denne genetiske ...

Lungekreftscreening har vist lovende resultater etter at en stor amerikansk studie (NLST) med over 50 000 deltakere i 2011 fant 20 % reduksjon av dødelighet ved bruk av lavdose CT-screening. På bakgrunn av denne studien er screening blitt innført flere steder i USA og Canada. I de fleste landene i Europa har man valgt å ...

I år var verdenskonferansen for lungekreft arrangert i Toronto i slutten av september. Over 7 000 deltakere var samlet for å høre siste nytt innen lungekreft, og foredragene spente over et bredt område fra screening og radiologi til alle behandlingsmodaliteter, psykiske aspekter ved lungekreft, i tillegg til laboratorieforskning. En av de største nyhetene var presentasjonen ...

Hvert år får omtrent 450 nordmenn diagnosen småcellet lungekreft (SCLC).1 Forekomsten øker mest blant de eldre; i 2007 utgjorde menn over 80 år 19 % av lungekreft-tilfellene, mot 11 % i 1988.2 Halvparten av pasientene er over 70 år ved diagnosetidspunktet.1 SCLC oppstår nesten utelukkende hos storrøykere. Målrettet behandling og immunterapi har ingen etablert rolle ...

ALK – en kort suksesshistorie

Onkologi /hematologi | Odd Terje Brustugun, | 8. okt 2018 kl. 11:31 |

Få lungeonkologer hadde hørt om ALK (anaplastisk lymfom kinase) før 2007, knapt andre heller, selv om genet var oppdaget i 1994 og funnet relevant i anaplastisk storcellet lymfom. Men i 2007 ble det publisert en artikkel i Nature som beskrev et såkalt fusjonsprotein som kunne transformere lungeceller til å bli adenokarsinomceller.1 Den molekylære hendelsen bak ...

Heat Shock Proteiner (HSP) er en stor gruppe chaperoner som påvirker molekylær struktur av en rekke onkogene klientproteiner som igjen er involvert i cellulære prosesser som apoptose, proliferasjon, signal transduksjon og transkripsjonskontroll (figur 1). HSP deles inn i familier, HSP90, HSP70, HSP60 osv. etter størrelsen på proteinet. Over-ekspresjon av HSP er assosiert med dårlig prognose ...

Lungekreft er en av de vanligste og mest dødelige kreftformene. I Norge ble det i 2015 registrert 3 035 nye tilfeller av lungekreft og 2 965 dødsfall som følge av lungekreft.1 Ubehandlet lungekreft vil raskt metastasere til skjelett, lever, binyrer og hjerne. Det er dermed viktig å bedre vår kunnskap om molekylærbiologiske mekanismer involvert ved ...

Mange kreftpasienter går ned i vekt både før, under og etter behandling. Vekttap fører ikke bare til mindre fettmasse, men også tap av muskelmasse og annen proteinholdig cellemasse. Dette kan være uheldig, og i den senere tiden har det vært økt fokus på betydningen av lav muskelmasse hos kreftpasienter. Pasienter med lungekreft opplever ofte vekttap ...

Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv,1 også i Norge hvor det i 2015 ble registrert 3 035 nye tilfeller lungekreft og 2 965 dødsfall forårsaket av lungekreft.2 Tobakksrøyk er den viktigste risikofaktoren for utvikling av lungekreft, men andre faktorer, slik som yrkes- og miljøbetingede eksponeringer, er også av betydning. Det er kjent at ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus