I den nyeste malariarapporten fra Verdens helseorganisasjon (WHO) ble det estimert 216 millioner tilfeller og 445 000 dødsfall årlig som følge av malaria.1 Infeksjonssykdommen er et stort helseproblem i Afrika, hvor 91 % av dødsfallene ble registrert. Land sør for Sahara bærer den største sykdomsbyrden med høy prevalens av den livsfarlige parasitten plasmodium falciparum, som ...

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 23 • jun 2017
7. årgang
  • Kolesterolsenkende behandling
  • Diabetes
  • Overvekt hos barn og unge