I den nyeste malariarapporten fra Verdens helseorganisasjon (WHO) ble det estimert 216 millioner tilfeller og 445 000 dødsfall årlig som følge av malaria.1 Infeksjonssykdommen er et stort helseproblem i Afrika, hvor 91 % av dødsfallene ble registrert. Land sør for Sahara bærer den største sykdomsbyrden med høy prevalens av den livsfarlige parasitten plasmodium falciparum, som ...

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 32 • juni 2019
9. Årgang
  • Lungekreftscreening
  • Pleuraempyem
  • Alvorlig astma