Arvelighet og malign blodsykdom

Onkologi /hematologi | Viggo Jønsson | 27. Jun 2019 kl. 9:22 |

Dette arbeidet1 omfatter 112 familier med ubeslektede foreldre og i alt 301 pasienter med familiær malign blodsykdom (MBS) av både lymfoproliferativ (LPD) og myeloproliferativ (MPD) type, hvor man har sammenlignet med én stor familie fra Færøyene, bestående av beslektede foreldre, med i alt 315 MBS-pasienter. LPD omfatter de lymfoide leukemiene (kronisk og akutt), maligne lymfomer ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus