Eggstokkreft (ovarial cancer; OC), bestående vesentlig (> 90 %) av adenokarsinomer, er den mest dødelige gynekologiske kreftformen. Dette skyldes i stor grad diagnostisering i sent stadium og kjemoterapiresistens. Det sistnevnte kan være tilstede allerede ved diagnosetidspunkt (primær eller intrinsik resistens) eller utvikle seg ved sykdomsprogresjon.1,2 En annen vesentlig faktor som bidrar til vanskeligheten med å ...

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 32 • juni 2019
9. Årgang
  • Lungekreftscreening
  • Pleuraempyem
  • Alvorlig astma