Eggstokkreft (ovarial cancer; OC), bestående vesentlig (> 90 %) av adenokarsinomer, er den mest dødelige gynekologiske kreftformen. Dette skyldes i stor grad diagnostisering i sent stadium og kjemoterapiresistens. Det sistnevnte kan være tilstede allerede ved diagnosetidspunkt (primær eller intrinsik resistens) eller utvikle seg ved sykdomsprogresjon.1,2 En annen vesentlig faktor som bidrar til vanskeligheten med å ...

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 23 • jun 2017
7. årgang
  • Kolesterolsenkende behandling
  • Diabetes
  • Overvekt hos barn og unge