Marfans syndrom (MFS) er en sjelden, alvorlig og arvelig bindevevssykdom som skyldes genetiske forandringer i bindevevsproteinet fibrillin 1. Det finnes ingen enkel genetisk eller medisinsk test som gir diagnosen, og det er store kliniske overlapp mellom de ulike genetiske bindevevssykdommene med arteriesykdom. Komplekse diagnostiske kriterier brukes ved fastsettelse av diagnose.2,3 MFS påvirker flere organsystemer, slik ...

Marfans syndrom (MFS) er en sjelden, alvorlig og arvelig bindevevssykdom med patologi i pulsårene (aorta og andre arterier). Den skyldes genetiske forandringer i bindevevsproteinet fibrillin1. MFS påvirker flere organsystemer, slik som hjerte- kar- og skjelettsystemet, øyet og lungene.2-5 Kardiovaskulær affeksjon med risiko for utvidelse og ruptur (sprekk) av hovedpulsåren, kan medføre plutselig død.2,3.6 På grunn ...

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 32 • juni 2019
9. Årgang
  • Lungekreftscreening
  • Pleuraempyem
  • Alvorlig astma