Forekomsten av kutant melanom har økt i mange land, og i Norge økte forekomsten med 20 % i perioden 2013-2017 sammenlignet med perioden 2008-2012. I 2017 fikk 2222 nordmenn melanom, og 181 menn og 125 kvinner døde av sykdommen.1 Det er anslått at over 90 % av melanomtilfellene i Norge kan tilskrives UV-eksponering.2  Solkrem er ...

Forekomsten av kutant melanom har økt i mange land, og i Norge økte forekomsten med 20 % i perioden 2013-2017 sammenlignet med perioden 2008-2012. I 2017 fikk 2222 nordmenn melanom, og 181 menn og 125 kvinner døde av sykdommen.1 Det er anslått at over 90 % av melanomtilfellene i Norge kan tilskrives UV-eksponering.2  Solkrem er ...

Melanom er den mest alvorlige formen for hudkreft. Hvert år får ca. 2 100 personer påvist melanom i Norge, en forekomst som er blant verdens høyeste. De fleste som får behandling i tidlig stadium er varig friske, men ved sykdom med spredning er prognosen dårlig. I Norge er melanom årsak til ca. 330 dødsfall per ...

Antropometriske faktorer og melanomrisiko

| Jo S Stenehjem | 1. Mar 2018 kl. 4:28 |

Kutant malignt melanom (heretter melanom) er den kreftformen som øker mest i Norge, og i 2016 fikk 2 114 personer denne diagnosen.1 De fleste melanomtilfeller diagnostiseres på et tidlig stadium med god overlevelse. Melanom med spredning er imidlertid vanskelig å behandle, og i 2016 døde 201 menn og 129 kvinner av melanom i Norge.1 Den ...

Blå nevus er en vanlig, melaninpigmentert hudlesjon som kan være vanskelig klinisk å differensiere fra malignt melanom. De er benigne, men gjør seg gjeldende i klinikken da de av sin pigmenterte natur ofte gir opphav til bekymring hos pasienten. Blå nevi kan deles inn i hovedgruppene alminnelig blå nevus og cellulær blå nevus basert på ...

Kreft med ukjent utgangspunkt (Cancer Unknown Primary; CUP) står for ~ 1 – 5 % av alle krefttilfeller, men har en dårlig prognose på ~ 10-20 % ett-års overlevelse, og i Australia er det den 6. hyppigste årsaken til kreftdød.1-4  I ulike materialer diagnostiseres opptil 40 % av CUP-pasientene med metastase i lymfeknuter, mens de ...

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 32 • juni 2019
9. Årgang
  • Lungekreftscreening
  • Pleuraempyem
  • Alvorlig astma