SAMMENDRAG Trabektedin er et kjemoterapeutisk middel som er etablert i behandlingen av avansert sarkom og ovarialkreft. Medikamentet viste seg også å ha effekt på meningeom in vitro, selv om virkningsmekanismen var kompleks og kun delvis ble forstått. På denne baggrund gjennomførte EORTC Brain Tumor Group en studie (EORTC-1320) som skulle undersøke effekt, sikkerhet og livskvalitet ved ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon