En ny og hyper-invasiv variant av meningokokkbakterien har medført kraftige, årlige utbrudd av smittsom hjernehinnebetennelse (meningitt forårsaket av Neisseria meningitidis) i Niger og Nigeria siden 2013. Situasjonen har gradvis blitt verre, med spesielt store utbrudd og 2015 og 2017. Bare i 2017 ble det registrert over 18 000 mistenkte tilfeller, og et worst-case estimat har ...

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 31 • juni 2019
9. Årgang
  • Familiær hyperkolesterolemi
  • Type 2-diabetes
  • Aortastenose