Infeksjoner er en kjent komplikasjon til bruk av de nyere immunmodulerende medikamentene ved multippel sklerose (MS). Denne artikkelen vil fokusere på aspekter ved behandlingsvalg hos pasienter som har eller har hatt infeksjoner. MS er en kronisk nevrologisk sykdom og er den hyppigste ikke-traumatiske årsaken til invaliditet hos unge voksne. De senere årene har vi fått ...

Infeksjoner er en kjent komplikasjon til bruk av de nyere immunmodulerende medikamentene ved multippel sklerose (MS). Denne artikkelen vil fokusere på aspekter ved behandlingsvalg hos pasienter som har eller har hatt infeksjoner. MS er en kronisk nevrologisk sykdom og er den hyppigste ikke-traumatiske årsaken til invaliditet hos unge voksne. De senere årene har vi fått ...

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 32 • juni 2019
9. Årgang
  • Lungekreftscreening
  • Pleuraempyem
  • Alvorlig astma