Pasienter med kronisk utmattelsessyndrom og myalgisk encefalopati (CFS/ME) rapporterer en rekke symptomer. For å tilfredsstille Canada-kriteriene,1 som er et av de to diagnosekriteriene som anbefales brukt av Helsedirektoratet,2 kreves det betydelig redusert funksjon når man sammenlikner pasientens liv før og etter sykdomsstart. Symptomene skal være nyoppståtte (ikke livslange) og må ha vært til stede i ...

Kronisk utmattelsessyndrom eller myalgisk encefalopati (CFS/ME) er en sammensatt tilstand som karakteriseres av omfattende utmattelse og en rekke andre symptomer utløst av minimale anstrengelser – såkalt Post exertional malaise (PEM). Det finnes ingen biomarkør for sykdommen, og diagnosen settes på bakgrunn av en grundig symptomkartlegging gjennom klinisk intervju, blodprøver og psykologisk eller psykiatrisk utredning for ...

#Siste magasin

Fastleger

Nr. 32 • oktober 2019
9. Årgang
  • Lavkarbokosthold
  • Diabetes type 2
  • Pasientperspektiver