Det har i lang tid gått fremover med behandlingsresultatene, både for reseksjonskirurgi ved pancreas cancer (PC),1,2 og for adjuvant kjemoterapi. ESPAC 43 er omtalt av Neoptolemos som den siste «uselekterte» studien, fordi man etter hvert har fått regimer med høyere responsrate og lenger levetid enn Gemcitabine/capecitabine (Gem/Cap). Men mer potente regimer har også høyere toksisitet, ...

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 32 • juni 2019
9. Årgang
  • Lungekreftscreening
  • Pleuraempyem
  • Alvorlig astma