Multippel sklerose (MS) er en kronisk betennelsessykdom i sentralnervesystemet av ukjent årsak. MS debuterer oftest i alderen mellom 20-40 år, hvor det er naturlig å være foreldre. Det er mer enn 11 000 personer i Norge som har MS.1 Det uforutsigbare forløpet medfører stor usikkerhet både hos foreldre og barn. Faktorer som funksjonstap, fatigue, foreldres ...

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 23 • jun 2017
7. årgang
  • Kolesterolsenkende behandling
  • Diabetes
  • Overvekt hos barn og unge