Gruppetilbud til ungdom som pårørende ved MS

| Liv Solfrid Berge | 10. Sep 2018 kl. 3:08 |

Multippel sklerose (MS) er en kronisk betennelsessykdom i sentralnervesystemet av ukjent årsak. MS debuterer oftest i alderen mellom 20-40 år, hvor det er naturlig å være foreldre. Det er mer enn 11 000 personer i Norge som har MS.1 Det uforutsigbare forløpet medfører stor usikkerhet både hos foreldre og barn. Faktorer som funksjonstap, fatigue, foreldres ...

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 32 • juni 2019
9. Årgang
  • Lungekreftscreening
  • Pleuraempyem
  • Alvorlig astma