Etter en søknadsrunde pekte et internasjonalt ekspertpanel ledet av Sundhedsstyrelsen ut Aarhus Universitetshospital som vertskap for Dansk Center for Partikkelterapi. Senteret står nå ferdig. Byggingen av Dansk Center for Partikelterapi ble blant annet støttet av en bevilgning over statsbudsjettet på 275 millioner danske kroner, og en donasjon på 250 millioner danske kroner fra A.P. Møllerfonden. ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus