Ungdomstiden er en fase i livet med store endringer av fysisk, psykisk og sosial karakter. Tanker, følelser og behov relateres i økende grad til de kravene og forventningene som ungdommene opplever fra både foreldrene og samfunnet. Dette kan føre til at en ungdom kan føle seg presset, noe som kan gi stress. Gjennom ungdomsårene forventes ...

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 32 • juni 2019
9. Årgang
  • Lungekreftscreening
  • Pleuraempyem
  • Alvorlig astma