Personlighetsforstyrrelser (PF) representerer ofte gjennomgripende og komplekse kliniske fenomener, representert ved betydelig sosial svekkelse og en rekke symptomer og mellommenneskelige problemer. Utredningen av pasienter med en mulig PF består vanligvis av diagnostiske intervjuer og ulike spørreskjemaer for å kartlegge pasientens subjektive opplevelse av sine symptomer, uhensiktsmessige tanker og væremåter, generell livskvalitet og sosial funksjon. Ved ...

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 23 • jun 2017
7. årgang
  • Kolesterolsenkende behandling
  • Diabetes
  • Overvekt hos barn og unge