Pasienter oppsøker helsevesenet for å bli bedre eller for å komme seg igjen ved sykdom og lidelse. Helsepersonellets oppgave er å sørge for at de klarer dette. Selv om dette er en sentral oppgave for helsevesenet, er det ikke entydig hva bedring betyr og hvordan en best kan evaluere hvorvidt bedring oppnås. Spesielt blir dette ...

Pasienter oppsøker helsevesenet for å bli bedre eller for å komme seg igjen ved sykdom og lidelse. Helsepersonellets oppgave er å sørge for at de klarer dette. Selv om dette er en sentral oppgave for helsevesenet, er det ikke entydig hva bedring betyr og hvordan en best kan evaluere hvorvidt bedring oppnås. Spesielt blir dette ...

Pasienter oppsøker helsevesenet for å bli bedre eller for å komme seg igjen ved sykdom og lidelse. Helsepersonellets oppgave er å sørge for at de klarer dette. Selv om dette er en sentral oppgave for helsevesenet, er det ikke entydig hva bedring betyr og hvordan en best kan evaluere hvorvidt bedring oppnås. Spesielt blir dette ...

Mange kreftpasienter opplever tretthet og slitenhet (fatigue) under og etter kreftbehandling.1,2 Kreftrelatert tretthet er definert som ”en plagsom, vedvarende og subjektiv følelse av fysisk, emosjonell og/eller kognitiv tretthet eller utmattelse relatert til kreft og/eller kreftbehandling som ikke er proporsjonal med aktivitetsnivå og påvirker daglig funksjon”.3 Tretthet hos kreftoverlevere har vist seg å være assosiert med ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon