Rektalkreft er en hyppig sykdom i Danmark, med ca. 1750 nye tilfeller per år. Overlevelsen har de siste årene blitt forbedret, og femårsoverlevelsen er 66 % for menn og 69 % for kvinner. Behandlingen er hovedsakelig kirurgisk, og avhengig av lokalt tumorstadium. Stadiet kan bedømmes preoperativt med endoskopisk rektal ultralydskanning (ERUS).1 Analkreft er ikke like ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus