Rundt 15 % av alle par er infertile. Infertilitet i et parforhold er definert som svikt i bli med barn i løpet av et år, til tross for regelmessig samleie. Årsaken til infertilitet kan ligge hos begge partnere og årsakene er mangfoldige. Kronisk sykdom kan føre til symptomer som nedsetter seksuell aktivitet og en negativ ...

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 32 • juni 2019
9. Årgang
  • Lungekreftscreening
  • Pleuraempyem
  • Alvorlig astma