Trening anbefales som en viktig del av behandlingen for pasienter med inflammatorisk revmatisk leddsykdom.1 Det er en generell enighet om at fysisk aktivitet er positivt ved disse sykdommene, men på grunn av symptomene blir pasientene oftest anbefalt lav-dosert trening med fokus på leddbevegelighet og smertelindring. Dette gjenspeiles også i forskningsfeltet ved at det er få ...

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 32 • juni 2019
9. Årgang
  • Lungekreftscreening
  • Pleuraempyem
  • Alvorlig astma