SAMMENFATNING NordScreen er en pilotmodell for internasjonal sammenligning av kreftscreening. Den inneholder allerede flere indikatorer for screening for livmorhalskreft fra Norge, Finland, Island, Sverige og Danmark. De nordiske landene har vært pionerer innen screening av livmorhalskreft med befolkningsbaserte screeningprogrammer. Livmorhalskreft er globalt den fjerde vanligste kreften blant kvinner, med anslagsvis 570 000 tilfeller og 310 000 dødsfall i 2018.1Livmorhalskreft ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon