Sjögrens syndrom (SS) er en kronisk autoimmun sykdom som først og fremst rammer kvinner i voksen alder og karakteriseres ved progressiv ødeleggelse av spyttkjertler og tårekjertler. Pasientene har symptomer som munntørrhet (xerostomi) og tørre øyne (keratoconjuctivitis sicca) som et resultat av dette.1 Mange faktorer har blitt assosiert med SS (for eksempel virus, miljø, diett, infeksjoner ...

Infeksjonar er ein viktig årsak til komplikasjonar og død i pasientar med autoimmun reumatisk sjukdom.1,2 Sjølv om vaksinasjon er eit av dei mest effektive tiltaka vi har for å hindre infeksjonar, må ein nøye vurdere tryggleik og effekt før ein vaksinerer nokon med dysregulert immunsystem. Studiar viser at pasientar med autoimmun reumatisk sjukdom utviklar færre ...

Sjøgrens syndrom på EULAR

| BestPractice | 25. Jul 2016 kl. 11:09 | ,,

Av Hans-Jacob Haga, professor, dr.med., Aalborg Universitet Esbjerg, Reumaklinik Danmark, Esbjerg Sjøgrens syndrom pleier sjelden å dominere blant abstracts ved internasjonale revmatologiske konferanser. Dette på tross av at Sjøgrens syndrom er en av de vanligste inflammatoriske revmatologiske sykdommene, hvor både etiologi og patogenese i store trekk er uavklart og ukjent. Dette gjenspeiles også i behandlingen, ...

Av Karstein Haldorsen, revmatolog, stipendiat ved Broegelmanns Forskningslaboratorium, Universitetet i Bergen I likhet med SLE og revmatoid artritt gir primært Sjögrens syndrom (pSS) økt risiko for non-Hodgkins lymfom (NHL). For pSS sier litteraturen mellom ca. 7 og 44 ganger økt risiko (standardisert insidensrate; SIR), en nyere svensk studie1 gav SIR = 16. Disse lymfomene er ...

Av Elisabeth Peen, professor, spesiallege i revmatologi, Reumaklinik Danmark, Esbjerg Ove Mellbye, pensjonert professor, Immunologisk Avdeling, Rikshospitalet, Oslo Hans-Jacob Haga, professor, spesiallege i revmatologi, Reumaklinik Danmark, Esbjerg Primært Sjøgrens syndrom (pSS) er en kronisk lymfoproliferativ revmatologisk lidelse karakterisert ved infiltrasjon av mononukleære celler i exokrine kjertler. Patogenesen er ukjent, men sykdommen er karakterisert ved produksjon ...

Av Tove Ragna Reksten, Cand. pharm., ph.d., Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Helse Bergen Primært Sjøgrens syndrom (pSS) er ein kompleks, kronisk autoimmun sjukdom kjenneteikna av fokal infiltrasjon av mononukleære celler i eksokrine kjertlar, slik som spyttkjertlar og tårevæskekjertlar.1 Tørre auge og tørr munn er dei mest vanlege kliniske manifestasjonane, saman med ekstraglandulære funn som ...

Av Tove Ragna Reksten, MScPharm, ph.d., Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma City, USA Roland Jonsson, professor, DMD, ph.d., Broegelmann Forskingslaboratorium, Universitetet i Bergen Kathy Sivils, MSc, ph.d., Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma City, USA Sjøgrens syndrom (SS) er ein autoimmun sjukdom kjenneteikna av keratoconjunctivitis sicca og xerostomi, med hyppig observerte ekstraglandulære og systemiske manifestasjonar slik ...

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 32 • juni 2019
9. Årgang
  • Lungekreftscreening
  • Pleuraempyem
  • Alvorlig astma