I en pågående studie ved Oslo universitetssykehus (OUS) har det nylig blitt utviklet et digitalt evidensbasert smertemestringsprogram basert hovedsakelig på kognitiv atferdsterapi. Programmet og den pågående studien presenteres i denne artikkelen. Langvarig smerte (smerte som har vart mer enn 3 måneder) kan ha mange forskjellig årsaker og kan komme sekundært til en varig grunnlidelse. Selv ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus