I en pågående studie ved Oslo universitetssykehus (OUS) har det nylig blitt utviklet et digitalt evidensbasert smertemestringsprogram basert hovedsakelig på kognitiv atferdsterapi. Programmet og den pågående studien presenteres i denne artikkelen. Langvarig smerte (smerte som har vart mer enn 3 måneder) kan ha mange forskjellig årsaker og kan komme sekundært til en varig grunnlidelse. Selv ...

#Siste magasin

Fastleger

Nr. 32 • oktober 2019
9. Årgang
  • Lavkarbokosthold
  • Diabetes type 2
  • Pasientperspektiver